sobota, 23 lutego 2013

Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją

Dziś 23 luty - ogólnopolski dzień walki z depresją.Na depresję zapada ok. 10% populacji ogólnej. Zazwyczaj chorzy należą do grupy osób zawodowo czynnych pomiędzy 18 a 44 r.ż. Badania epidemiologiczne wskazują również, że na depresję cierpi dwukrotnie więcej kobiet niż mężczyzn. Badania dotyczące ekonomii zdrowia wyróżniają koszty leczenia bezpośrednie (pobyt w szpitalu, badania lekarskie, leczenie w poradniach, leki) i koszty pośrednie (absencja w pracy, bezrobocie, opieka socjalna). Całkowity koszt leczenia depresji w USA sięga 44-60 miliardów dolarów rocznie; 3/4 tej sumy pochłaniają koszty pośrednie. Porównanie z kosztami leczenia innych chorób (choroby serca - 43 miliardy dolarów, nowotwory - 164 miliardy dolarów, AIDS - 66 miliardów dolarów) pozwala traktować depresję jako jeden z najpoważniejszych problemów medycznych przynajmniej z ekonomicznego punktu widzenia.

Z przeglądu najnowszych danych przedstawionych przez Światową Organizację Zdrowia wynika, że:
* w chwili obecnej depresja stanowi czwarty najpoważniejszy problem zdrowotny na świecie
* w roku 2020 będzie drugim najpoważniejszym problemem zdrowotnym świata.


Od kilkunastu lat niemal we wszystkich rozwiniętych krajach Europy obserwuje się wyraźny i progresywny wzrost liczby przyjęć do szpitala osób z rozpoznaniem depresji. Po 50 r.ż depresja stanowi jedną z głównych przyczyn hospitalizacji kobiet i mężczyzn. Według szacunkowych danych tylko jeden z 5 chorych na depresję korzysta z pomocy specjalistycznej i jedynie jeden z 20 leczy się w szpitalu psychiatrycznym. Dane oparte na badaniach epidemiologicznych wskazują na wielokrotnie większe wskaźniki rozpowszechnienia depresji w porównaniu z danymi obiegowymi.

Jednym z głównych problemów jest śmiertelność związana w dużym stopniu z tą chorobą. Statystyki dotyczące częstości samobójstw dowodzą, że przyczyną zgonu ok. 20-30% chorych jest zamach na własne życie. Niepokoi fakt, że w ciągu minionych 50 lat, mimo postępów w leczeniu depresji i zapobieganiu nawrotom, wskaźnik samobójstw chorych depresyjnych nie ulega istotnej zmianie. Oprócz problemów medycznych wiele problemów wiąże się z wpływem choroby i leczenia na funkcjonowanie jednostki w środowisku rodzinnym, zawodowym, grupie społecznej. Z badań prowadzonych w różnych krajach wynika, że znaczny odsetek osób z depresją napotyka poważne trudności w adaptacji do środowiska i funkcjonuje w sposób nieprawidłowy. Przejawami złej adaptacji są m.in.: duży wskaźnik osób nie zawierających związku małżeńskiego, duży wskaźnik rozwodów i rozbitych małżeństw, znaczna częstość przerw w pracy, częste zmiany pracy, niższy poziom aspiracji, gorsze osiągnięcia zawodowe, wysoki wskaźnik osób korzystających z zasiłków dla bezrobotnych, zasiłków chorobowych, rent, niższy status materialny i społeczny, duży wskaźnik alkoholizmu i uzależnień.

Warto podkreślić, że depresja jest ciężką, przewlekłą chorobą, która wymaga pomocy lekarskiej oraz wsparcia rodziny i przyjaciół. I przy takim założeniu jest chorobą uleczalną.
Depresja, choć dotyka coraz więcej osób, często aktywnych i pełnych życia, nie jest wyrokiem. Można ją skutecznie pokonać. Im wcześniej poznasz jej objawy, im wcześniej rozpoczniesz leczenie tym szybciej odzyskasz szczęście.


Depresja potrafi całkowicie odebrać radość i sens życia, doprowadzić do apatii i zobojętnienia.
Dziś coraz więcej ludzi zdaje sobie sprawę z tego, czym jest depresja, ale wciąż niewielu wie jak sobie z nią radzić i niestety najczęściej ją lekceważy. Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją ma na celu to zmienić. Akcja informacyjne organizowane na ten temat między innymi także u nas w Środowiskowym Domu mają za zadanie upowszechnić i rozwinąć wiedzę na temat Depresji, a także zmieniać postawy społeczne, czyli głównie spowodować zmniejszenie lęku w stosunku do osób chorych psychicznie.

Jeżeli problem depresji dotknął Ciebie lub kogoś z Twoich bliskich, przyjdź, będziesz mógł zapytać eksperta o poradę oraz podzielić się swoimi doświadczeniami z innymi osobami dotkniętymi chorobą.

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
UL SKALSKA 20, Wolbrom
Tel. 32 646 45 68

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Walentynki

W naszym ośrodku odbyło się walentynkowe zebranie społeczności. Do każdego uczestnika dotarła poczta walentynkowa, graliśmy w kalambury, a n...