czwartek, 18 sierpnia 2016

„Niepełnosprawny pracownik 30+ - kompleksowy program aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców województwa małopolskiego”

Aktualnie trwa nabór uczestników i uczestniczek do projektu „Niepełnosprawny pracownik 30+ - kompleksowy program aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców województwa małopolskiego” realizowanego przez Kontraktor Sp. z o.o. w partnerstwie z Clar System S.A. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,  8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt „Niepełnosprawny pracownik 30+ (...)” ma na celu podniesienie poziomu aktywności zawodowej  i skierowany jest do 30 osób niepełnosprawnych w wieku 30 lat i więcej, biernych zawodowo lub bezrobotnych, zamieszkujących województwo małopolskie.
Projekt realizowany jest w okresie od 01.07.2016 do 30.06.2017.
W ramach realizacji projektu Uczestnikom i Uczestniczkom zostanie udzielone wsparcie z zakresu:
a)      Identyfikacji osób pozostających bez zatrudnienia
b)     Staży zawodowych
c)      Szkoleń zawodowych
d)     Pośrednictwa pracy
e)      Wsparcia trenera pracy
Ponadto projekt gwarantuje- stypendia szkoleniowe oraz stażowe, zwroty kosztów dojazdu oraz kosztów opieki nad os. zależną.

Zgłoszenia do udziału w projekcie, szczegółowe informacje:
  • Telefon- 512 053 545
  • E-mail- malopolskie@kontraktor.biz.pl
  • w Biurze Projektu w Krakowie- ul. Bajana 4, 31-465 Kraków          
  • na stronie internetowej – www.kontraktor.biz.pl


Cudowna Moc Bukietów - Kraków


Już po raz czwarty, Środowiskowy Dom Samopomocy w Wolbromiu wystawiał swój bukiet na krakowskim małym rynku. Tegoroczny konkurs zakładał, zgodnie z regulaminem, umieszczenie w bukiecie jak największej liczby ziół i roślin leczniczych. W naszej kompozycji zielnej znalazło się ich ponad 70!!! Wszystkie zebrane przez uczestników ośrodka z wolbromskich pól i łąk. Pachnący bukiet zawierał między innymi macierzankę, krwawnik, dziurawiec, dziewannę, czarny bez, kasztana, aronię, bratki, len, bazylię, miętę, melisę, marchew, nagietki, kłosy zbóż, jarzębinę, bylicę pospolitą, czarnuszkę, róże, nawłoć, wrotycz, podbiał, mniszek, pałkę, peluszkę, cykorię, mydlnicę lekarską, babkę, koniczynę, czosnek, kwiaty dyni i wiele wiele innych roślin.
Opiekunem przedsięwzięcia była pani Ela Kaczmarska.
Niestety w tym roku zabrakło nam szczęścia pomimo pięknego bukietu, ale nie zawsze przecież się wygrywa. Mieliśmy już w ubiegłym roku szczęście zdobyć drugie miejsce i wcześniej w 2014 roku trzecie miejsce a w 2013 wyróżnienie!!!
Następny konkurs za rok i z całą pewnością weźmiemy w nim udział aby dumnie reprezentować roślinność naszej wolbromskiej ziemi!!!






















Z życia ośrodka